Driftskassen for jordbruket

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

19.07.1946* Nyopprettelse

Navn: Driftskassen for jordbruket
Kort navn: Driftskassen for jordbruket
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statsbank. Opprettet ved lov av 19.07.1946.

NB: "NOU 1995:11 Statsbankene under endrede rammevilkår" skriver i kap. 4.1. om Statens Landbruksbank at Driftskassen for jordbruket ble opprettet i 1936; se: http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/fin/dok/nouer/1995/nou-1995-11/17.html?id=115593

04.02.1965 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.