NIBIO Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

28.04.1947* Nyopprettelse

Navn: Norsk landbruksøkonomisk institutt - distriktskontor Bergen
Kort navn: NLI - avd. Bergen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1301 Bergen

Norsk landbruksøkonomisk institutts historie starter med Landbruksdepartementets forslag til statsbudsjett for 1947-48 hvor det ble foreslått at NLI skulle opprettes, og da budsjettet ble vedtatt i Stortinget 28.4.1947, var grunnlaget for NLI formelt lagt. Instituttet kom i drift sommeren samme året.Instituttet hadde ved oppstarten hovedkontor i Oslo og 3 distriktskontor (Bergen, Kristiansand og Bodø).

Bakgrunnenf for departementets forslag, var innstillingen fra Jordbrukets Produksjons- og Rasjonaliseringskomite som skulle legge fram forslag til fordeling av jordbruksproduksjonen mellom ulike strøk og brukstyper og en passende bruksstruktur. Dette måtte bygge på driftsøkonomiske vurderinger basert på regnskapsføring og -granskninger, driftsplanlegging og økonomisk rettledningstjeneste. For at disse spørsmålene skulle ivaretas av en uavhengig og nøytral institusjon, ble Norges landbruksøkonomiske institutt opprettet.

01.01.1986* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1997* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Lokalisering: 1201 Bergen

01.07.2015* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.10.2016* Navneendring

Navn: NIBIO Bergen
Kort navn: NIBIO Bergen
Lokalisering: 1201 Bergen

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.