Klima- og forureiningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Vis tidligere avdelinger

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.7.2013 Miljødirektoratet Horten 701 Horten Tidligere navn var «Statens forurensningstilsyn Horten». Enheten har røtter tilbake til «Hovedstasjon for oljevern AS» som ble etablert i 1972 på basis av tidligere «Østlandske tankrenseanlegg».
1.7.2013 Miljødirektoratet Skien 806 Skien Dette er tidligere «Kontrollseksjonen Nedre Telemark»