Klima- og forureiningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1974 Ny via sammenslåing

Navn: Statens forurensningstilsyn (SFT)
Kort navn: SFT
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Tilhører etat: Statens forurensningstilsyn
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo

Enheten er "Etablert i 1974 ved sammenslåing av Røykskaderådet og Statens Vann og avløskontor (ref. Lægreid og Roness 1983;162). Se også St.prp.nr.1, 1973-74.

Se også en omfattende beskrivelse av SFTs historie: "Fra forkynner til forvalter: SFTs historie fram til 1994" av Øyvind Nøttestad - http://www.klif.no/no/Om-oss/SFTs-historie-fram-til-1994/

Internett: www.sft.no

01.09.1978 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Med virkning fra 1.9.1978 ble Hovedstasjon for Oljevern AS omorganisert og inngår nå som en del av SFT, jf St.prp.nr.1, Tillegg nr. 7, Budsj.Innst.S nr. 5 1977-78

01.01.2003 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

SFT (Statens Forurensningstilsyn) tidligere Beredskapsavdeling for akutt forurensning ble i 2003 innlemmet i Kystverket. Det er organisert som en direktoratsavdeling, og ligger i Horten.

01.01.2008 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Fra 1. januar 2008 blir de 24 ansatte i Produktregisteret en del av Statens forurensningstilsyn (SFT). I mai/juni 2008 flytter de til SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo.

18.01.2010 Navneendring

Navn: Klima- og forureiningsdirektoratet
Kort navn: KLIF

30.06.2013 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Etaten har kontorer i Trondheim (tidl. Direktoratet for naturforvaltning) og i Oslo (tidl. Klima- og forurensningsdirektoratet). I Trondheim ligger avdelingene med hovedansvar for naturforvaltning. I Oslo er avdelingene med hovedansvar for klima og forurensning.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.