Kulturavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1938* Nyopprettelse

Navn: Kulturavdelingen
Kort navn: Kulturavd.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Kulturavdelingen i Kirke- og Undervisningsdepartementet ble opprettet i 1938. Avdelingen hadde ansvaret for saker vedrørende universiteter, høyskoler, forskning, kunst, bibliotek-vesen, ungdoms- og idrettsarbeid, kulturvern og naturvern.

01.01.1973* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

Kulturavdelingen overføres til Kulturdep fra 1991.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Under Kulturavdelingen sorterer spørsmål som gjelder kunst, kultur­vern og bibliotek. Avdelingens hovedoppgaver er å utvikle og tilrettelegge den nasjonale kultur­politikken, forvalte og styre de statlige organer og institusjoner på feltet og ivareta og videreutvikle kunnskap om kulturlivet i Norge.

31.12.2009* Nedlagt via splittelse

Enheten ble splittet i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.