Gymnaskontoret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1961* Ny via omorganisering

Navn: Gymnaskontoret
Kort navn: Gymnasktrt.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Kontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Historikk
Etter 1945 ønsket regjeringen å samordne skolevesenet i alle ledd fra grunnskolen og opp til gymnasiet. De fire skolelovene som var blitt vedtatt på 1930-tallet skulle sees under ett. Dette resulterte i første omgang til lov om forsøk i skolen i 1954 og deretter forslag til en ny lov for folkeskolen som ble vedtatt av Stortinget i 1959.

Reformarbeidet krevde også en omorganisering og utbygging av skoleverkets administrative ledelse. I 1959 ble det derfor nedsatt et organisasjonsutvalg som leverte sine anbefalinger høsten 1960. Utvalget foreslo bl.a. å dele den gamle skoleavdelingen i to - en avdeling for allmennutdanning og en avdeling for yrkesutdanning. Departementet fulgte opp utvalgets anbefaling og foretok en fullstendig omorganisering av departementet i 1961. Skoleavdelingens åtte kontorer ble nå fordelt med fire kontorer i Avdeling for allmennutdanning og fire i Avdeling for yrkesutdanning. 2. skolekontor E som bla. hadde hatt ansvar for de høyere skolene ble nå avløst av Gymnaskontoret.

Gymnaskontoret fikk imidlertid (som kontornavnet sier) bare ansvar for realskolene og gymnasiene samt Gymnasrådet.. Tekniske skoler og håndverkskoler ble nå henholdsvis lagt under Kontoret for tekniske skoler og videregående yrkesopplæring og Kontoret for yrkesopplæring i handverk og industri.

Todelingen av skoleadministrasjonen i departementet varte imidlertid bare i 14 år. Nye lover førte til at departementet i siste halvdel av 1970-tallet stadig var under omorganisering. Fra 1.1.1976 trådte ny lov om videregående opplæring i kraft. Det ble også foretatt endinger i grunnskoleloven i 1975. For få en mer enhetlig administrasjon av de ulike skoleslag ble Avdeling for allmennutdanning og Avdeling for yrkesutdanning ble i 1976 igjen slått sammen til en skoleavdeling. Den nye avdelingen ble del i to seksjoner der grunnskoleseksjonen besto av 1-3. skolekontor og seksjon for videregående opplæring besto av 4.- 8. skolekontor. Arbeidsfordelingen mellom kontorene ble imidlertid en annen enn ved foregående omorganisering.

Kilde: Arkivportalen.no

31.12.1975* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.