Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1995 NOU 1995: 28 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) — Forslag til framtidig faglig organisasjon Arild Underdal (leder), Rigmor Austgulen, Kari Blegen, Julie Feilberg, Odd Arne Fossan, Kari Hag, Kolbjørn Hagen, Jon Kleppe, Kjersti Kvaløy, Ivar Ramberg, Asbjørn Rolstadås, Per Morten Schiefloe, Ola Moe, Rune Fløisbonn