Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
01.01.1951 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet 203 Innlemmede enheter: Biologisk stasjon - Trondheim biologiske stasjon
31.12.1951 Biologisk stasjon - Trondheim biologiske stasjon 303 Enheten ble innlemmet i: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet
28.03.1968 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet 312 Universitetet i Trondheim
28.03.1968 Universitetet i Trondheim 111 Relaterte enheter: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS), Museet