Gymnasrådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1965 Ny via sammenslåing

Navn: Gymnasrådet
Kort navn: Gymnasrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Gymnasrådet ble opprettet ved lov om realskoler og gymnas av 1964 og overtok arbeidsoppgavene til Undervisningsrådet og Undervisningsnemnmda for handelsgymnasiene. Gymnasrådet var rådgivende organ for Kirke- og undervisningsdepartementet, hadde tilsyn med den høyere skolen, og hadde ansvaret for avgangsprøvene, bla. examen artium.
Kilde Arkivportalen.no

31.12.1975 Nedlagt via sammenslåing

Rådets funksjoner ble i 1976 overtatt av Rådet for videregående opplæring.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.