Sjømannsskolerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

06.08.1965 Nyopprettelse

Navn: Sjømannsskolerådet
Kort navn: Sjømannsskolerådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk (kilde: Arkivportalen.no):

Etter at sjømannsskolen (navigasjonsskolen) ble overført fra Handelsdepartementets Skipsfartsavdeling (3. skipsfartskontor) til Kirke- og undervisningsdepartementet ved kgl.res. 19.6.1964, ble det ved kgl.res. 6.8.1965 opprettet og gitt reglement for et nytt Sjømannsskoleråd. Det nye rådet fikk sju medlemmer oppnevnt av Kongen for fire år av gangen; det var representanter for det offentlige og de berørte foreninger og forbund. I Kirke- og undervisningsdepartementet kom skolene og rådet fra 1.1.1965 til å sortere under Kontoret for sjømannsskolene i Avdelingen for yrkesutdanning.

Før 1965 hørte navigasjonsskolene under Kontoret for navigasjons- og maskinistvesen i Handelsdepartementet, Sjøfartsavdelingen, i 1913-1916 under Utenriksdepartementets Sjøfartsavdeling og før 1913 under Marinestyrelsen i Forsvarsdepartementet. Navigasjonslovene av 7.4.1906, 7.2.1936 og 10.10.1958 med tilsvarende reglementer for eksamener og undervisning ved sjømannsskolene (3.8.1906, 11.2.1918, 6.3.1937 og 21.3.1959) inneholdt bl.a. forskrift om eksamenskommisjoner for hvert enkelt skoleslag (styrmanns-, maskinist- kokke- og stuertskoler m.v.). Fra 1957 finner vi spor etter et felles eksamensråd for navigasjonsskolene. Men det var først i 1965 at vi fikk et fastere organisert sentralt råd for disse skolene. Handelsdepartementet hadde tidligere sakkyndige navigasjonskonsulenter i departementet.

31.12.1975 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.