Samisk utdanningsråd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1976 Nyopprettelse

Navn: Samisk utdanningsråd
Kort navn: Samisk utdanningsråd
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 2011 Kautokeino

Samisk utdanningsråd ble opprettet i 1976 og var underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet. Utdanningsrådets sekretariat kom i gang 1977 og ble plassert i Kautokeino.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.1999 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)
Relaterte enheter:

Under behandlingen av St.meld.nr.18 1997-98 Tillegg til St.meld.nr.41 1996-97 Om samepolitikk ga Stortinget sin tilslutning til å overføre sekretariatet i Samisk utdanningsråd (SUR) til Sametinget og samtidig legge ned rådsfunksjonen. Som følge av dette ble Samisk utdanningsråd avsluttet som departementets underliggende råd og sekretariatet overført til Sametinget som en egen avdeling, Opplæringsavdelingen, 1. januar 2000.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.