Grunnskolerådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 24 41 14 20 34 3 4 7
1981 17 26 43 17 19 36 7 7
1982 15 23 38 15 16 31 7 7
1983 11 25 36 11 18 29 7 7
1984 13 29 42 11 21 32 2 8 10
1985 16 24 40 14 18 32 2 6 8
1986 15 26 41 12 23 35 3 3 6
1987 19 33 52 14 27 41 5 6 11
1988 18 24 42 16 20 36 2 4 6
1989 17 18 35 13 15 28 4 3 7
1990 14 23 37 11 18 29 3 5 8
1991 13 22 35 12 18 30 1 4 5
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41 42 42 42 42 42 38
1981 41 43 42 41 43 42 42 42
1982 43 44 44 43 46 45 40 40
1983 44 43 43 44 44 44 42 42
1984 45 45 45 46 46 46 43 42
1985 47 45 46 48 46 47 43 42
1986 47 46 47 48 45 46 49
1987 45 45 45 45 45 45 46 47 47
1988 47 47 47 46 46 46 50
1989 48 49 49 49 49 49 47
1990 49 48 48 50 48 48 48 48
1991 49 48 48 49 47 48 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1969 Navneendring

Navn: Grunnskolerådet
Kort navn: Grunnskolerådet

01.01.1976 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.