Norsk kulturråd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

11.12.1966 Nyopprettelse

Navn: Norsk kulturråd
Kort navn: Kulturrådet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Selve rådet ble opprettet i 1965. En direktør ble ansatt i 1966.

01.01.1982 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2000* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Kulturdepartementet overførte høsten 1999 Kassettavgiftsfondets sekretariat til Norsk kulturråd. Norsk kassettavgiftsfond forutsettes opprettholdt med eget styre.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2011 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 2011 er tidligere ABM-utviklings kompetanse og oppgaver på museums- og arkivfeltet overført til Kulturrådet. Det blir gitt særskilte utviklingsmidler til arkiv og museum og samarbeidstiltak mellom forvaltningsområdene, faglige nettverk og digitale satsinger for abm-feltet.

01.01.2017* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kreativt Norge er et regionkontor i Norsk kulturråd som ble etablert i 2017. Kreativt Norge inngår i Erna Solbergs regjerings satsing på «kulturell og kreativ næring» i 2017. Regjeringen ønsket at kontoret skulle lokaliseres utenfor Oslo. Det ble lagt til Trondheim, etter det kulturministeren kalte en «audition» mellom de sju byene i storbynettverket. Trondheim ble valgt blant annet for å utnytte teknologimiljøet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som er kunnskapspartner for Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskapen om potensialet for verdiskaping i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter. Det er bevilget 17,5 millioner kroner til arbeidet.

Kulturrådets nye kontor i Trondheim er også samlokalisert med sekretariatene for statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. Totalt vil ti personer jobbe ved kontoret.
Kilde: Wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Kreativt_Norge

01.01.2018* Består via utskilling

Utskilte enheter fra denne enheten:

Kulturdepartementet har besluttet å flytte forvaltningen av museumsfaglige oppgaver i Kulturrådet fra Oslo til Bodø.

Pressemelding fra Kulturdepartementet:
Kulturrådets museumsfaglige oppgaver flyttes til Bodø
Kulturdepartementet har besluttet å flytte Kulturrådets nasjonale oppgaver på museumsfeltet fra Oslo til Bodø. Flyttingen omfatter om lag 10 arbeidsplasser.

- Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Flytting av de museumsfaglige oppgavene i Kulturrådet til Bodø vil ytterligere styrke det vitale kulturlivet i Nordland. Museumssektoren kjennetegnes ved å ha en desentralisert struktur, og i det perspektivet er det naturlig at de statlige oppgavene knyttet til nettopp dette feltet flyttes ut av hovedstaden, fortsetter statsråden.

- Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.