Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

9 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Kulturminnevern og krig. Riksantikvaren, Nasjonal Samling og Ahnenerbe 1940-1945. Tandberg, Marianne
Notat 2016 Utviklingen i antall ansatte i sentral statsforvaltning. En kartlegging av årsaker Eide, Kristian Kjøllesdal
Notat 1995 Miljøverndepartementets etatstyring : felles plattform for departementets styring overfor Direktoratet for naturforvaltning, Norsk polarinstitutt, Riksantikvaren, Statens forurensningstilsyn, Statens kartverk. Miljøverndepartementet.
Rapport 2009 Undersøkelse om statlig informasjonspolitikk. Lisbeth U. Hansen, Sissel C. Motzfeldt og John Nonseid
Rapport 2008 Direktoratenes faglige rolle – en rolle under økende press. Ingunn Botheim, Dag Solumsmoen, Per Kristian Aasmundstad
Rapport 2002 NOU 2002: 1 Fortid former framtid — Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk Tora Aasland (leder), Thore Desserud, (nestleder), Knut Andresen, Tore Berntsen, Kristen Grieg Bjerke, Ove Magnus Bore, Anne Sigrid Hamran, Espen Hernes, Tor Kubberud, Sissel Rønbeck, Frode Sannum, Audhild Schanche, Elin Schanche, Elisabeth Seip, Kristian Skjølaas, Christian Sulheim, Janne Wilberg
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Hansen, Freddy og Bakli, Oddbjørg
Rapport 1984 Omorganisering av kulturminnevernet i Norge : oppbygging av et sentralt statlig fagorgan.