Stavanger bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

16.06.1933* Nyopprettelse

Navn: Stavanger bispedømme
Kort navn: Stavanger bispedømme
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 1103 Stavanger

Stavanger bispedømme hadde pr 1947 6 prosti.
______________________________________________________________________________________________

Om virksomheten (killde: Arkivportalen.no):
Bispedømmerådet ble opprettet ved lov av 16. juni 1933 (Bestemmelser om bispedømmeråd finnes nå i kirkeloven av 7. juni 1996 §23). Stavanger bispedømmeråd dekker Rogaland fylke. Bispedømmerådets fremste oppgave er å hjelpe menighetene i deres arbeid, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ta seg av fellestiltak. Rådet virker i stor utstrekning gjennom utvalg for forskjellige arbeidsområder. I Stavanger bispedømme finner vi følgende eksempler på dette: Det første skoleutvalget ble opprettet i 1938, det første diakoniutvalget kom i 1951 og kvinneutvalget startet sin virksomhet i 1959. Videre finnes det Samarbeidsutvalget for kirke og idrett, Turistutvalget, Industriutvalget og Ungdomsutvalget. I 1960 opprettet rådet sitt første familierådgivningskontor i Stavanger. I 1961 ble et tilsvarende kontor opprettet i Haugesund. I 1957 ble den første bispedømmerådsprest tilsatt.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Jf. opprettelsen av det nye Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.