Universitetet i Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.)

Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (indirekte) relaterte enheter

Dato Enhet A Endring Relasjon Enhet B
31.12.1958 Norges tannlegehøgskole 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1959 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Norges tannlegehøgskole
31.12.1978 Norsk stadnamnarkiv 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1979 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Norsk stadnamnarkiv
31.12.1986 Regneanlegget, Blindern - Kjeller 311 Relaterte enheter: Universitetet i Oslo
31.12.1989 Statens spesiallærerskole, Oslo 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.1990 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Statens spesiallærerskole, Oslo
01.01.1999 Nasjonalbibliotekavdelingen i Oslo 111 Relaterte enheter: Universitetet i Oslo
31.12.2010 ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.2011 Universitetet i Oslo 211 Relaterte enheter: ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
31.12.2016 Universitetsstudiene på Kjeller 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
31.12.2016 Det praktisk-teologiske seminar 303 Enheten ble innlemmet i: Universitetet i Oslo
01.01.2017 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Universitetsstudiene på Kjeller
01.01.2017 Universitetet i Oslo 203 Innlemmede enheter: Det praktisk-teologiske seminar