Norges tekniske høgskole (NTH)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser lenker til eksterne ressurser som er relatert til denne enheten.

Lenker til eksterne ressurser

Lenker til interne ressurser

Link til arkivportalen.no (forvaltningsområde)

AS-3933 - Norges Tekniske høgskole - NTH - Fakultet for bygningsingeniørfag 1992 - 1996 ()

AS-4593 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for teknisk biokjemi ()

AS-2831 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Fysisk institutt/fysikkseksjonen 1910 ()

AS-2825 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Bergavdelingen 1912 ()

AS-4428 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Skipsmodelltanken 1926 - 1945 ()

AS-2829 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Metallurgisk institutt ()

AS-4058 - Norges tekniske høgskole - NTH - Fakultet for elektro og datateknikk 1910 ()

AS-2838 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for matematikk ()

AS-2837 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for biofysikk 1971 ()

AS-2830 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Almenavdelingen/Avdeling for fysikk og matematikk ()

AS-2828 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Oppredningslaboratoriet ()

AS-2826 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Geologisk institutt 1912 - 1989 ()

AS-6515 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for organisasjon og arbeidslivsfag 1980 - 1996 ()

AS-2834 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for teoretisk fysikk 1964 - 1985 ()

AS-6516 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for Psykologi og Sosialforskning 1965 - 1980 ()

AS-2827 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for gruvedrift 1912 ()

AS-6517 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for Industriell Økonomi og Organisasjon 1949 - 1980 ()

AS-4210 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for datateknikk og telematikk 1932 - 1995 ()

AS-3898 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Materialprøvingsanstalten ()

AS-5520 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Bygningsingeniøravdelingen 1911 - 1996 ()

AS-3893 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for kjemiteknikk ()

AS-2836 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for røntgenteknikk 1964 - 1985 ()

AS-4363 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for samferdselsteknikk ()

AS-4367 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for bioteknologi 1955 - 1988 ()

AS-2835 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for eksperimentalfysikk 1964 - 1985 ()

AS-3892 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Fakultet for kjemi ()

AS-2833 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for teknisk fysikk 1964 - 1985 ()

AS-3895 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for uorganisk kjemi ()

AS-2832 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for allmenn fysikk 1964 - 1984 ()

AS-3894 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for industriell kjemi ()

AS-4368 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for marint maskineri ()

AS-4423 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for marin biokjemi 1973 - 1985 ()

AS-4424 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Laboratorium H: Teknisk biokjemi 1955 - 1985 ()

AS-3897 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for organisk kjemi ()

AS-4592 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for fysikalsk kjemi ()

AS-3896 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Institutt for silikat- og høytemperaturkjemi ()

AS-4362 - Norges tekniske høgskole - NTH - Institutt for veg- og jernbanebygging ()

AS-5270 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Fakultet for fysikk og matematikk ()

AS-4461 - Norges Tekniske Høgskole - NTH - Granskningskomiteen for studentene på Høgskolen etter krigen 1945 - 1949 ()