Meteorologisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.12.1866
Navn ved opprettelse: Det norske meteorologiske institutt DNMI

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21618
Navn: Meteorologisk institutt
Kort navn: met.no
Engelsk navn: Norwegian Meteorological Institute
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2005)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Forretningsmessig orienterte oppgaver
Tilhører etat: Meteorologisk institutt
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971274042