Statsarkivet i Hamar

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

13.07.1917* Nyopprettelse

Navn: Stiftsarkivet i Hamar
Kort navn: Stiftsarkivet i Hamar
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 401 Hamar

Ved stortingsvedtak 29.03.1917 ble det besluttet at det skulle opprettes et stiftsarkiv i Hamar. Dette skjedde etter en lokaliseringsstrid med Lillehammer. Arkivet ble skilt ut fra Stiftsarkivene i Kristiania i 1917 og hadde åpen lesesal for publikum for første gang 31.10.1917. I 1919 ble institusjonens navn endret til Statsarkivet i Hamar.

Kilde: Arkivportalen.no
https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-03000000123785?ins=SAH

01.01.1919* Navneendring

Navn: Statsarkivet i Hamar
Kort navn: Statsarkivet i Hamar

01.11.2016 Består via omorganisering

Lokalisering: 403 Hamar

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.