Statsarkivet i Kristiansand

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1934 Nyopprettelse

Navn: Statsarkivet i Kristiansand
Kort navn: Statsarkivet i Kristiansand
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand ble opprettet 01.07.1934 med lokaler i Statsarkivet i Oslo. Statsarkivbygningen med adresse Vesterveien 4 i Kristiansand ble åpnet for publikum 08.03.1935. Før dette måtte folk reise til Oslo for å finne statlig arkivmateriale fra Agderfylkene - i det som ble kalt "Stiftsarkiverne i Kristiania" (senere Statsarkivet i Oslo). Statsarkivet i Kristiansand flyttet til nybygde lokaler i Märthas vei 1 høsten 1997, og lesesalen ble åpnet for publikum 01.11.1997.

Kilde: Arkivportalen.no
https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-05000000065008?ins=SAK

01.11.2016 Består via omorganisering

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.