Kristiansand katedralskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1820* Nyopprettelse

Navn: Kristiansand katedralskole
Kort navn: Kr.sand katedralskole
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Katedralskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1001 Kristiansand

NB: Etableringstidspunkt er ikke korrekt! Opprettelsestidspunkt er ukjent, men Kristiansand katedralskole nevnes første gang i 1671, første dimittend 1683. Fra Ot.prp.nr.1 (1964-65): "De eldste gymnasene er katedralskolene i Oslo, Bergen og Trondheim som alle er fra mellomalderen, opprinnelig opprettet som stiftelser og administrert av Den katolske kirke, etter reformasjonen av Kongen. På 1600 tallet kom enda en katedralskole (Kristiansand), men flere "Lærde" skoler fantes det heller ikke før 1814. Det var derfor naturlig at de ble lagt direkte under Kirke- og undervisningsdepartementet.

01.01.1965* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.01.1965* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Om overføring av realskoler og gymnas til fylkeskommunen, jf. Lov 12.6.1964 om realskoler og gymnas.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.