Statens lærerskole i forming, Notodden

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

24.06.1938 Nyopprettelse

Navn: Statens sløyd- og teiknelærarskole
Kort navn: Statens sløyd/teiknesk.
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 807 Notodden

Historikk
Statens sløyd- og tegnelærerskole startet opp 01.09.1938, i leide lokaler fra den tidligere Notodden private lærerskole. Staten kjøpte disse lokalene i 1939. Skolen skulle gi lærere ettårig videreutdanning i sløyd eller tegning. I 1961 ble det opprettet en toårig utdanning for faglærere i tresløyd. I 1962 kom en linje i tekstilforming, og en linje med hovedvekt på metallsløyd. I 1965 ble navnet endret til Statens lærerskole i forming, Notodden, forkortet til SLFN.
Dette ble gjort på et grunnlag av en stortingsmelding om lærerutdanning samme år. I 1975 flyttet skolen til et nytt bygg på Øvre Sætre sammen med Notodden offentlige lærerskole, som ble opprettet i 1963. I 1976 fikk formingslærerskolen godkjent et hovedfagstudie på to år, i tråd med den nye lærerutdanningsloven av 1973. Stortinget vedtok 30.11.1976 et vedtak om sammenslåing av de to høgskolene til en pedagogisk høgskole, som fikk navnet Telemark lærerhøgskole, Notodden. Den nye skolen fikk felles rektor, og høgskolerådet ble det øverste styringsorganet. Høgskolen ble organisert i 3 avdelinger; allmennlærerutdanning, formingslærerutdanning og førskolelærerutdanning.Vedtaket ble satt i kraft i 1977. Skolen ble også knyttet til Det regionale høgskolestyre for Vestfold som ble opprettet i 1976. Skolen ble en del av Høgskolen i Telemark fra 1994.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1964* Navneendring

Navn: Statens sløyd- og teiknelærarskule, Notodden
Kort navn: Statens sløyd- og teiknelærarskule, Notodden

01.01.1965 Navneendring

Navn: Statens lærerskole i forming, Notodden
Kort navn: SLFN

31.12.1978* Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.