Universitetet i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.04.1948 Nyopprettelse

Navn: Universitetet i Bergen
Kort navn: UiB
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1301 Bergen

Opprettet ved St.vedtak 09.04.1948. Universitetslov 09.07.1948.

01.01.1949* Består via innlemming

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2001 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 1201 Bergen

01.01.2017 Består via innlemming

Lokalisering: 1201 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen la frem strukturmeldingen for universiteter og høgskoler 27. mars 2015. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Universitetet i Bergen (UiB) har i to faser utredet om KHiB og Griegakademiet ved UiB kan organiseres sammen som et nytt kunstnerisk fakultet. Dette ble våren 2016 anbefalt av styrene ved begge institusjoner. 17. juni 2016 bestemte Kongen i statsråd at Universitetet i Bergen (UiB) og Kunst- og designhøgskolen (KHiB) i Bergen skal slåes sammen fra 1. januar 2017.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.