Statens lånekasse for utdanning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

06.06.1947 Nyopprettelse

Navn: Statens lånekasse for studerende ungdom
Kort navn: Statens lånekasse for studerende ungdom
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet ved lov 6.6.1947, satt i kraft fra 1.11.1947. Forskrifter fastsatt ved kgl.res. 10.10.1947. Sete i Oslo. Ledet av et styre.

01.01.1970* Navneendring

Navn: Statens lånekasse for utdanning
Kort navn: Lånekassen

Ca. 1979 etablerer Lånekassen distriktskontor i Tromsø og Stavanger.

01.01.1979* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Hovedkontor

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Ca. 1983 etablerer Lånekassen distriktskontor i Trondheim og i Bergen

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.