Skoledirektører (Folkeskolevesenet)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1947 7 skoledirektørkontor statlige enheter
1948 8 skoledirektørkontor statlige enheter
1949 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1950 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1951 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1952 9 skoledirektørkontor statlige enheter
1953 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1954 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1955 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1956 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1957 9 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1958 10 skoledirektørkontor statlige enheter
1959 12 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1960 12 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1961 12 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1962 12 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1963 13 skoledirektørkontor statlige enheter
1964 16 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1965 16 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1966 16 (est.) skoledirektørkontor statlige enheter
1967 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1968 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1969 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1970 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1971 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1972 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1973 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1974 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1975 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1976 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1977 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1978 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1979 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1980 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1981 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1982 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1983 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1984 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1985 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1986 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1987 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1988 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1989 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1990 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1991 18 skoledirektørkontor statlige enheter
1992 18 skoledirektørkontor statlige enheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.