Skoledirektører (Folkeskolevesenet)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2001 Lederskap i reorganiseringsprosesser. -Entreprenørskap, forhandling, hykleri eller statsmannskunst? En teoretisk fortolkende studie. Lie, Jon Martin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1998 Fra skoledirektør til statlig utdanningskontor. Molvig, Hans Jørgen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Fra embetsmann til departementets fotsoldat : en studie av omleggingen fra skoledirektørembete til Statens utdanningskontor. Ballo, Anita
Notat 1995 Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning. Vike, Fred Jakob