Statens teaterhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 4 4 8 4 4 8
1981 4 5 9 4 5 9
1982 11 17 28 3 8 11 8 9 17
1983 12 22 34 6 9 15 6 13 19
1984 14 20 34 7 9 16 7 11 18
1985 13 17 30 7 5 12 6 12 18
1986 18 16 34 9 3 12 9 13 22
1987 14 10 24 8 3 11 6 7 13
1988 8 9 17 7 4 11 1 5 6
1989 6 11 17 5 11 16 1 1
1990 7 11 18 5 11 16 2 2
1991 7 10 17 6 10 16 1 1
1992 8 7 15 8 7 15
1993 7 10 17 7 10 17
1994 9 13 22 6 11 17 3 2 5
1995 9 10 19 8 10 18 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 48 48
1981 48 42 48 42
1982 38 45 42 46 43 39 45 42
1983 39 44 43 37 40 39 42 47 45
1984 40 45 43 39 43 41 42 47 45
1985 44 45 45 38 45 41 51 46 47
1986 40 45 43 38 39 43 46 45
1987 42 42 42 37 38 48 42 45
1988 41 43 42 40 43 37 39
1989 39 42 41 39 42 41
1990 40 43 42 40 43 42
1991 41 46 44 41 46 44
1992 42 43 42 42 43 42
1993 43 44 44 43 44 44
1994 40 43 42 43 42 42 39
1995 42 45 43 41 45 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1985* Navneendring

Navn: Statens teaterhøgskole
Kort navn: Statens teaterhøgskole

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.