Statens teaterhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.12.1952 Nyopprettelse

Navn: Statens teaterskole
Kort navn: Statens teaterskole
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1985* Navneendring

Navn: Statens teaterhøgskole
Kort navn: Statens teaterhøgskole

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.07.1996 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

KUNSTHØGSKOLEN I OSLOFra 1. august 1996 ble Statens håndverks- og kunstindustriskole, Statens kunstakademi, Statens balletthøgskole, Statens operahøgskole og Statens teaterhøgskole samorganisert og etablert som Kunsthøgskolen i Oslo. De tidligere selvstendige skolene er nå avdelinger ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Innskrivingen av Kunsthøgskolen i Oslo i lov om universiteter og høgskoler ble vedtatt av Stortinget våren 1997. Fra dette tidspunkt gjelder loven også for Kunsthøgskolen. Lovsaken ga også en avklaring på navnespørsmålet: Navnet er nå Kunsthøgskolen i Oslo. Spørsmålet om endelige navn på avdelingene er utsatt inntil avdelingsstrukturen er vedtatt. Inntil så er skjedd, beholdes de gamle navnene som avdelingsbetegnelser. Vevadresse: (http://www.khio.no) www.khio.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.