Feltprestkorpset

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via utskilling

Dato: 01.01.1952

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21715
Navn: Feltprestkorpset
Kort navn: Feltprestkorpset
Engelsk navn: * Army chaplain corps
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Overordnet departement: Forsvarsdepartementet
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 986146598