Statsarkivet i Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2014 Norsk olje- og gassarkiv 1103 Stavanger Norsk olje- og gassarkiv ble etablert 1. januar 2014 av Riksarkivaren som et treårig pilotprosjekt med tanke på å opprette en nasjonal enhet innenfor Arkivverket med ansvar for å dokumentere norsk olje- og gassvirksomhet. Formålet er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver som er viktige for bransjen selv og for samfunnet som helhet. Norsk olje- og gassarkiv har allerede samlet inn flere tusen hyllemeter arkiver fra mer enn hundre aktører innenfor sektoren fra 1890 og fram til i dag. Virksomheten er plassert ved Statsarkivet i Stavanger.