Statsarkivet i Stavanger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1949* Nyopprettelse

Navn: Statsarkivkontoret i Stavanger
Kort navn: Statsarkivkontoret i Stavanger
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Overordnet: Riksarkivet
Tilhører gruppe : Statsarkivene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1103 Stavanger

Statsarkivet i Stavanger ble opprettet i 1970- . Forløperen var Statsarkivkontoret i Stavanger etablert i 1949.
__________________________________________________________________________________________________

Om virksomheten (kilde: Arkivportalen.no):
Statsarkivet i Stavanger ble opprettet i 1949 som kontor under Statsarkivet i Bergen. Fra 1970 ble det eget statsarkiv. Frem til opprettelsen av Stiftsarkivet i Bergen i 1885 sorterte Rogaland (Stavanger Amt) under Riksarkivet i Kristiania. Statsarkivet i Stavanger dekker Rogaland fylke og er direkte under riksarkivaren.

Institusjonens fremste funksjoner er som følger: Ta vare på arkivmateriale fra statlige organ og virksomheter, gjøre materialet tilgjengelig for bruk, føre tilsyn med arkivarbeid i stat, fylkeskommune og kommune samt bidra til at private arkiv blir tatt vare på.

01.01.1970* Navneendring

Navn: Statsarkivet i Stavanger
Kort navn: Statsarkivet i Stavanger

01.11.2016 Består via omorganisering

Arkivverket omorganiseres fra en geografisk organisasjonsstruktur til en funksjonell struktur. En vesentlig effekt av dette er at hverken Riksarkivet eller Statsarkivene er organisatoriske enheter, men er mer å betrakte som arbeidssteder. Oppgavene løses nasjonalt, og så er det noen få tjenester som er stedbundet, som frembringing av fysisk arkivmateriale som gjøres tilknyttet materialets plassering.

Funksjonsinndeling:
- Strategi og styring
- Kommunikasjons og formidling
- Innovasjon
- Forvaltning
- Publikum
- Norsk Helsearkiv
- Interne tjenester
- Samisk arkiv

Arkivverkets organisasjonsstruktur trådte i kraft 01. november 2016.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.