Statens skogskole, Sønsterud

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1951 Nyopprettelse

Navn: Statens skogskole, Sønsterud
Kort navn: Statens skogskole, Sønsterud
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 425 Åsnes

Skolen ble startet i 1946 via tilskott. Opprettet som fast yrkesskole fra 1.7.1951.

01.01.1968* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører gruppe : Skogskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.1992* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1996* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

01.01.1996 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Fylkeskommune
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Overført til Hedmark fylkeskommune fra 1.8.96 i samsvar med intensjonene i Innst.S.nr.161 1987-88.Sønsterud skogskole er en videregående skole fra 1996 er eid av Hedmark fylke. Skolen startet i 1946 under navnet: Yrkesskolen for skogsarbeidere. Hensikten den gang var å høyne skogsarbeidernes fagkunnskap og yrkets anseelse. Skolen var det første organiserte tilbud om slik opplæring i Norden. Til å begynne med varte kursene i 5 uker, og redskapsstell og arbeidsteknikk var hovedinnholdet. Etter hvert som kravene til fagopplæring ble høyere, har kurslengden økt. I dag er hovedvekten lagt på 1-årige kurs, i skogbruk og villmarksturisme

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.