Norges brannskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1942 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21742
Navn: Norges brannskole
Kort navn: Norges brannskole
Engelsk navn: * Norwegian firefighter school
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.1968)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5412 Tjeldsund
Organisasjonsnummer: 973802607