Universitetet i Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1371 723 2094 1321 373 1694 50 350 400
1981 1397 750 2147 1346 364 1710 51 386 437
1982 1391 773 2164 1348 377 1725 43 396 439
1983 1424 773 2197 1359 374 1733 65 399 464
1984 1386 734 2120 1323 356 1679 63 378 441
1985 1409 782 2191 1329 372 1701 80 410 490
1986 1407 787 2194 1317 382 1699 90 405 495
1987 1418 806 2224 1331 403 1734 87 403 490
1988 1422 832 2254 1330 427 1757 92 405 497
1989 1429 870 2299 1372 446 1818 57 424 481
1990 1434 845 2279 1375 453 1828 59 392 451
1991 1475 816 2291 1408 478 1886 67 338 405
1992 1589 888 2477 1517 549 2066 72 339 411
1993 1586 951 2537 1495 607 2102 91 344 435
1994 1682 1008 2690 1592 654 2246 90 354 444
1995 1754 1097 2851 1638 705 2343 116 392 508
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 41 41 41 38 40 27 44 42
1981 41 41 41 41 39 41 28 44 42
1982 41 41 41 41 38 41 30 44 43
1983 41 42 41 42 40 41 29 44 41
1984 42 42 42 42 41 42 31 44 42
1985 42 42 42 42 41 42 29 44 41
1986 42 42 42 43 41 42 28 43 40
1987 42 42 42 43 41 43 29 43 41
1988 42 42 42 43 41 43 28 43 41
1989 43 42 43 44 41 43 30 43 41
1990 43 42 43 44 41 43 31 43 41
1991 43 42 43 44 41 43 30 43 41
1992 43 42 43 44 41 43 31 43 41
1993 44 42 43 44 42 43 35 43 41
1994 43 42 43 44 41 43 35 42 41
1995 43 41 42 44 41 43 35 41 40

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.