Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

28.03.1968* Nyopprettelse

Navn: Universitetet i Tromsø
Kort navn: UiTø
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1902 Tromsø

Opprettet ved Stortingsvedtak 28.2.1968.

Tidslinje fram til opprettelsen:
1918: Hans A. Meyer, politikar og næringslivsmann frå Mo i Rana, lanserer tanken om eit universitet i Tromsø.
1962: Universitetet i Tromsø kjem på den politiske dagsorden.
1967: Regjeringa føreslår å opprette eit universitet i Tromsø.
1968: Stortinget vedtek å opprette eit universitet i Tromsø.
1969: Universitetet i Tromsø får eit interimstyre. Leiar er Peter F. Hjort.
1972: Kong Olav V opnar Universitetet i Tromsø i Tromsø Domkyrkje, og dei første studentane og lærarane tek til i leigde lokale.

Norges Fiskerihøgskole etableres under UiTø i 1972. Fiskerihøgskolen er et organ for samordning av høyere fiskeriundervisning i Norge. Utdanningen skjedde etter etableringen ved UiB, NTH, NHH og UiTø. Høgskolen har et sekretariat og er fra 1.1.1988 organisert som en delvis autonom enhet ved UiTø Tromsø Museum føres opp herunder fra 1974.

01.01.1972* Består via innlemming

Ved opprettelsen av Universitetet i Tromsø (1972) ble instituttet nedlagt og Nordlysobservatoriet innlemmet som en del av universitetet.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2001 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Nettobudsjettert fra budsjetterminen 2001 (forvaltningsorgan med særskilte fullmakter).

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2009 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø er fra 1. januar 2009 organisert som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø.
Fusjonen ble besluttet i statsråd 26. september 2008. Den nye institusjonen er organisert med nytt styre, ny ledelse og ny administrasjon fra 1.1.2009. En ny organisasjonsstruktur for det øvrige universitetet skal gjøres gjeldende fra 1.8.2009. Inntil da skal høgskolens avdelinger og UiTs fakulteter bestå som enheter under styret.

Undervisningen ved Høgskolen i Tromsø var inntil fusjonen organisert i følgende avdelinger:
- Helsefag
- Ingeniør- og økonomifag
- Lærerutdanning
- Kunstfag

Mer om fusjonsprosessen på denne URL: uit.no/fusjon

01.08.2013 Består via innlemming

Innlemmede enheter:

1. august 2013 fusjonerte Universitetet i Tromsø med Høgskolen i Finnmark og ble til UiT Norges arktiske universitet.
UiT Norges arktiske universitet har studiested i Tromsø og Finnmark. I Finnmark har universitetet campus i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

01.08.2013 Navneendring

Navn: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Kort navn: UiT

Universitetet i Tromsø fusjonerer med Høgskolen i Finnmark 1. august, og skifter namn til Universitetet i Tromsø -Noregs arktiske universitet

01.01.2016 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I Kongelig resolusjon av 19. juni 2015 besluttes det at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir slått sammen fra 1. januar 2016.

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Virksomheter:
- 812 747 002 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT RAMFJORDMOEN FORSKNINGSSTASJON
- 874 651 842 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS ALTA
- 912 746 267 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, LUFTFART UTSA
- 912 746 372 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, REG SENTRAL FOR HISTORISKE DATA
- 912 746 410 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, BARENTSINSTITUTTET
- 912 746 518 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS KIRKENES
- 912 747 085 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, EISCAT SVALBARD
- 912 747 166 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SKIBOTN FELTSTASJON
- 912 747 204 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KARASJOK
- 912 747 271 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING KAUTOKEINO
- 912 747 344 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, SENTER FOR SAMISK HELSEFORSKNING EVENES
- 974 651 858 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HAMMERFEST
- 974 757 486 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS TROMSØ
- 974 796 007 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS HARSTAD
- 974 884 860 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS NARVIK
- 991 816 186 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS BODØ
- 916 502 745 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, UIT CAMPUS MO I RANA

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.