Norsk voksenpedagogisk institutt, Trondheim

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1977* Nyopprettelse

Navn: Norsk voksenpedagogisk institutt, Trondheim
Kort navn: Norsk voksenpedagogisk institutt
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1601 Trondheim

NVI ble opprettet i 1977 etter vedtak i Stortinget i 1976. Instituttet ble opprettet i den hensikt at det skulle være et redskap for politiske myndigheter og voksenopplæringsaktører i arbeidet med å utvikle voksenopplæringsfeltet. Instituttet skulle drive forskning, forsøks- og utviklingsarbeid, utredningsarbeid og dokumentasjon, engasjere seg i vegledning, kontakt- og informasjonsvirksomhet og assistere Voksenopplæringsrådet og departementet med koordinering av den samlede virksomhet på feltet. Instituttet skulle ikke drive egen undervisningsvirksomhet, men det var på tale å opprette stillinger ved Universitetet i Trondheim i voksenpedagogikkk samtidig som instituttet ble opprettet.
Kilde: NOU 1995: 28 - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Forslag til framtidig faglig organisasjon

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2000 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

VOX er en statlig institusjon som bygger på en sammenslåing av voksenopplæringsinstitusjonene Norsk fjernundervisning, Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og Statens ressurs- og voksenopplæringssenter. VOX ble etablert 1. januar 2001.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.