Trondheim Ingeniørhøgskole

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 16.04.1869
Navn ved opprettelse: Trondhjems tekniske læreanstalt

Nedlagt via omorganisering

Dato: 31.07.1994
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21781
Navn: Trondheim Ingeniørhøgskole
Kort navn: Trondheim Ingeniørhøgskole
Engelsk navn: * Trondheim college of engeneering
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.1977)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Ingeniørhøgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1601 Trondheim