Norsk lokalhistorisk institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1955* Nyopprettelse

Navn: Norsk lokalhistorisk institutt
Kort navn: NLI
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ble opprettet i 1955 og etablert som eget statlig institutt ved st.vedtak 1.1.1978.
NLI er en statsinstitusjon og har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter. NLI gjennomgår også manuskripter til slike arbeider.NLI publiserer kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere. NLI arrangerer også kurs og seminarer.
Internett: www.lokalhistorie.no

01.01.1978* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon

Etablert som eget statlig institutt ved Stortingsvedtak 1.1.1978.

01.01.1982* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2016 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Norsk lokalhistorisk institutt ble innlemmet i Nasjonalbiblioteket fra 1. januar 2017 etter vedtak i Stortinget. Norsk lokalhistorisk institutt var en statsinstitusjon under Kulturdepartementet som hadde som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge.

Bakgrunnen for sammenslåingen er klare faglige fellestrekk ved oppgaveporteføljen til de to virksomhetene. Lokalhistorie er et viktig fagfelt som engasjerer svært mange mennesker i Norge. Departementet ønsker å styrke dette fagfeltet. Sammenslåingen vil ha administrative og faglige synergieffekter.

Det nåværende styret for Norsk lokalhistorisk institutt vil fungere som et fagråd overfor Nasjonalbiblioteket i lokalhistoriske spørsmål frem til utløpet av perioden.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.