Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.1988

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21822
Navn: Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
Kort navn: Samisk videregående skole og reindriftsskole, Kautokeino
Engelsk navn: * Sami upper secondary school and reindeer husbandry school, Kautokeino
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet departement: Kunnskapsdepartementet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5430 Kautokeino
Organisasjonsnummer: 974759896