Kunst i offentlige rom

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1984 1 1 2 1 1 2
1985 2 2 2 2
1986 2 1 3 2 2 1 1
1987 2 2 4 2 2 2 2
1988 2 2 4 2 1 3 1 1
1989 2 2 4 2 2 4
1990 2 2 4 2 2 2 2
1991 3 2 5 3 1 4 1 1
1992 3 3 6 3 1 4 2 2
1993 3 3 6 3 1 4 2 2
1994 2 3 5 2 1 3 2 2
1995 2 4 6 2 2 4 2 2
1996 3 4 7 3 2 5 2 2
1997 1 5 6 1 3 4 2 2
1998 1 5 6 1 3 4 2 2
1999 2 4 6 2 2 4 2 2
2000 3 7 10 3 3 6 4 4
2001 3 6 9 3 3 6 3 3
2002 2 8 10 2 5 7 3 3
2003 2 8 10 2 5 7 3 3
2004 2 11 13 2 5 7 6 6
2005 2 12 14 2 7 9 5 5
2006 2 10 12 2 7 9 3 3
2007 5 11 16 4 7 11 1 4 5
2008 3 11 14 3 6 9 5 5
2009 3 10 13 3 10 13
2010 3 10 13 3 10 13
2011 3 12 15 3 11 14 1 1
2012 3 13 16 3 11 14 2 2
2013 4 14 18 4 11 15 3 3
2014 6 13 19 5 12 17 1 1 2
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991 44
1992 44
1993 45
1994 42
1995 45
1996 44 42
1997 43 44
1998 44 44
1999 46
2000 41 43 43
2001 44 44 41
2002 43 44 38 42
2003 46 47 43 46
2004 44 45 41 45 46 46
2005 45 46 42 44 49 49
2006 44 46 43 45
2007 49 44 45 43 46 45
2008 46 48 48 50 44 44
2009 49 50 49 50
2010 50 51 50 51
2011 45 45 43 44
2012 46 46 44 45
2013 47 47 44 45
2014 51 46 47 51 45 47

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1994* Navneendring

Navn: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Kort navn: Utsmykkingsfondet

01.04.2007* Navneendring

Navn: Kunst i offentlige rom
Kort navn: KORO

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg skiftet navn våren 2007 til Kunst i offentlige rom (KORO).

01.01.2008* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)

Utsmykkingsfondet endret navn til KORO i 2007, og fikk nytt regelverk og ny styringsstruktur fra 2008.

Med navneendringen til Kunst i offentlige rom (KORO) i 2007 fulgte endring i vedtektene for fagorganets virksomhet og endringer i styrets rolle i forhold til administrasjonen.

I 2008 fikk KORO nye vedtekter og et nytt styre ble utpekt, nå redusert til fem medlemmer og to generelle vararepresentanter. I følge de nye vedtektene for KORO (§ 5) er direktøren gitt det faglige ansvaret for fondets virksomhet, og styrets oppgaver er av mer prinsipiell og overordnet karakter. Styret skal vedta budsjettfremlegg, årsmelding og regnskap, uttale seg i saker der departementet har bedt styret om det og innstille overfor departementet ved tilsetting av direktør.

KORO har det overordnede forvaltningsansvaret for statens samling av kunst i offentlige rom.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.