Utdannings- og forskningsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Siden viser utvalg i perioden 1980-1997 og 2002-2013 som er relatert til denne enheten.

124 utvalg
Fra Til Funksjon Navn t.o.m 2003 f.o.m 2004
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartner- og blomsterdekoratørskole
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ørland meieriskole
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Maskinførerskolen for landbruk
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Sønsterud
1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Osen
1990 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Dømmesmoen
1990 1991 Utredninger, lovforberedelser m.v. Utvalg til vurdering av forskningsrådsstrukturen
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Staup
1990 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skogskole Bygland
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Jensvoll
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Hjeltnes
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens gartnerskole Rå
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Finnmark landbruksskole
1990 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens yrkesskole for skogbruk Saggrenda
1989 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino
1989 Klage- eller ankeinstans Nemnda for siviløkonomtittelen
1987 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning)
1987 1993 Kontaktutvalget for forskning
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Det norske meteorologiske institutt
1986 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
1986 Andre oppgaver Utvalg for tildeling av tilskudd til utgivelse av lærebøker
1985 1990 Rådgivende organ Rådet for bioingeniørutdanning
1984 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Longyearbyen skole
1981 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens dykkerskole
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for sykepleierutdanning
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for vernepleierutdanning
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for ergoterapeut- og fysioterapeututdanning
1981 1990 Rådgivende organ Rådet for radiografutdanning
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
1980 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens balletthøgskole
1980 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lunde skole
1980 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Birkelid skole
1980 1990 Rådgivende organ Rådet for Norsk fjernundervisning
1980 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kleivan videregående skole
1980 1991 Rådgivende organ Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP)
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Glitrehaug skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Solheim skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Elton skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Rogneby skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Trogstad skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Halmrast skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Skådalen skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Torshov skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hassel skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Åsgård skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nedre Gausen skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Breili videregående skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lindøy skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kongstein skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Søreide skule
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Eikelund skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Øvsttun skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Bjørkåsen skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sævarhagen skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Vikhov skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Tambartun skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Trondheim offentlig skole for døve
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Ekne videregående skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Røstad skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Røvika skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Langbakken videregående skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Elvemo skole
1980 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Sandfallet skole
1979 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens navigasjonsskolefartøyer M/S Sj
1979 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Bredtvet senter for logopedi
1979 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus
1978 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk fjernundervisning
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Vold videregående skole
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Øverby skole
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Nordstumoen videregående skole
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Kjelle videregående skole
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Varna skole
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Huseby utdanningssenter for synshemmede
1978 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Lillegården skole
1976 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt
1976 Rådgivende organ Samisk utdanningsråd
1976 Rådgivende organ Foreldreutvalget for grunnskolen
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Østfold
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Hedmark
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Oppland
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Buskerud
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Vestfold
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Telemark
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Agder
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Rogaland
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Hordaland
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskulestyret for Sogn og Fjordane
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Møre og Romsdal
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Sør-Trøndelag
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Nord-Trøndelag
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Nordland
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Troms
1976 1994 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Det regionale høgskolestyret for Finnmark
1975 Rådgivende organ Lærerutdanningsrådet
1975 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for videregående opplæring
1974 Rådgivende organ Fagutvalget for revisorutdanningen
1974 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens havarivernskole
1973 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Yrkesrådet for Skandinaviska Gjuteriskolan
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens lånekasse for utdanning
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens trafikklærerskole
1970 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Riksbibliotekrådet
1970 Klage- eller ankeinstans Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning
1969 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens operahøgskole
1968 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Lederopplæringsrådet i Norge
1966 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for INAS (Institutt for sosialforskning)
1966 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for sosialarbeiderutdanning
1966 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Voksenopplæringsrådet
1962 1993 Rådgivende organ Lærebokutvalget
1961 1990 Rådgivende organ Nasjonalkomiteen for Norge av Det Internasjonale Husstellforbund
1961 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Grunnskolerådet med underutvalg
1958 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges trelastskole
1957 1990 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens bergskole
1953 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens kjølemaskinistskole
1952 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens teaterhøgskole
1949 1991 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Brevskolerådet
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for humanistisk forskning
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for medisinsk forskning
1949 1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Rådet for naturvitenskapelig forskning
1948 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Norges Brannskole
1938 1993 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø
1992 Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Hunstad skole