Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 111 176 287 105 132 237 6 44 50
1992 148 227 375 142 175 317 6 52 58
1993 135 214 349 131 169 300 4 45 49
1994 133 216 349 128 175 303 5 41 46
1995 141 221 362 131 168 299 10 53 63
1996 137 235 372 131 183 314 6 52 58
1997 130 216 346 125 173 298 5 43 48
1998 138 223 361 131 185 316 7 38 45
1999 148 223 371 141 184 325 7 39 46
2000 148 224 372 143 187 330 5 37 42
2001 114 177 291 103 137 240 11 40 51
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1991 45 42 43 45 40 42 50 48 48
1992 46 42 43 46 41 43 45 44 44
1993 45 42 43 46 42 43 43 43
1994 45 43 43 45 43 43 43 43 43
1995 44 42 43 44 43 43 43 41 42
1996 43 43 43 43 43 43 48 42 43
1997 45 42 43 45 43 44 45 41 41
1998 44 43 43 44 43 44 44 41 41
1999 45 43 44 44 44 44 46 40 41
2000 45 43 44 45 43 44 61 42 45
2001 46 43 44 45 43 44 49 43 44

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.09.2000 Består via omorganisering

Om lag 30 årsverk fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring overføres til det nyetablerte Læringssenteret som ble etablert med virkning fra 1. september 2000.

Grunnlaget for etableringen av Læringssentereter Stortingets tilslutning til St. prp. nr. 38 (1999-2000) Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling. Oppgaver og ansatte fra Nasjonalt læremiddelsenter og Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) er overført til Læringssenteret, sammen med utviklingsoppgaver og ansatte fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. KUF er organiseres etter endringen i en Opplæringsavdeling og en Avdeling for analyse og internasjonalt arbeid.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.