Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1991* Ny via omorganisering

Navn: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kort navn: KUF
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

01.09.2000 Består via omorganisering

Om lag 30 årsverk fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring overføres til det nyetablerte Læringssenteret som ble etablert med virkning fra 1. september 2000.

Grunnlaget for etableringen av Læringssentereter Stortingets tilslutning til St. prp. nr. 38 (1999-2000) Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling. Oppgaver og ansatte fra Nasjonalt læremiddelsenter og Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) er overført til Læringssenteret, sammen med utviklingsoppgaver og ansatte fra Grunnskoleavdelingen og Avdeling for videregående opplæring i Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet. KUF er organiseres etter endringen i en Opplæringsavdeling og en Avdeling for analyse og internasjonalt arbeid.

31.12.2001 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) legges ned. Kirkeavdelingen og avsvaret for forvaltningen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn i gamle KUF blir overført til Kultur- og kirkedepartementet (tidligere Kulturdepartementet). Resten av gamle KUF blir etablert som Utdannings- og forskningsdepartementet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.