Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.08.1992 Ny via omorganisering

Navn: Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag
Kort navn: Statens utdanningskontor i Nord-Trøndelag
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Tilhører gruppe : Statens utdanningskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1702 Steinkjer

Jf. St.prp.nr.75 (1991-1992) Omorganisering av utdanningsadministrasjonen m.m. (Innst.S.nr.185 (1991-1992) som også inkluderte endringer i Grunnskolerådet, Nasjonalt læremiddelsenter, Rådet for videregående opplæring (RVO).Den statlige utdanningsadministrasjonen består således på dette tidspunktet av departementet, Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), Eksamenssekretariatet ved Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus (SUE) og statens utdanningskontor i hvert fylke.

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.12.2002 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fylkesmannsembetet blir utvidet fra 1.1.2003. Statens utdanningskontorer innlemmes i Fylkesmannsembetet. Enheten inngår fra dette tidspunktet som utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen. Også Fylkeslegekontorene inngår i embetet som helseavdelingen hos fylkesmannen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.