Norges forskningsråd

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Ny via sammenslåing

Navn: Norges forskningsråd
Kort navn: NFR
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Jfr. NOU 1991: 24 'Organisering for helhet og mangfold i norsk forskning', St.meld.nr.43 (1991-92) og Innst.S.nr.231 (1991-92).

Organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Norges forskningsråd har alltid vært i en særstilling og hatt større frihet enn vanlige statsorganer (jf. bl.a. NOU 2003: 5 Hva koster det?, s. 52).

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2013* Består via omorganisering

De nasjonale forskningsetiske komiteene ble fra 2013 ble de opprettet som selvstendig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Fra 1990 til og med 2012 lå komiteene under Norges forskningsråd.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.