Høgskolen i Gjøvik

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 152 116 268 109 87 196 43 29 72
2011 156 132 288 119 98 217 37 34 71
2012 159 139 298 118 99 217 41 40 81
2013 175 140 315 123 103 226 52 37 89
2014 200 159 359 133 105 238 67 54 121
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 46 48 47 45 47 46 48 50 49
2011 46 48 47 45 47 46 47 50 49
2012 46 48 47 46 47 47 47 49 48
2013 46 48 47 45 47 46 49 49 49
2014 46 47 46 44 47 45 48 48 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2003* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

01.01.2008* Består via omorganisering

Etter nedleggelsen av Handelshøyskolen BIs skole på Gjøvik i desember 2007, ble skolens funksjoner og økonomiske og administrative fag overtatt av Høgskolen i Gjøvik i tillegg til at høgskolen selv kunne tilby økonomiutdanning på bachelornivå.

15.08.2014* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Senter for cyber- og informasjonssikkerhet

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet er en avdeling ved Høgskolen i Gjøvik som driver forskning, utdannelse og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. Senteret åpnet 15. august 2014.
Aktørene som deltar i senteret inkluderer Høgskolen i Gjøvik, Oppland fylkeskommune, Telenor, Statkraft, Statnett, Eidsiva Energi, PricewaterhouseCoopers, International Business Machines, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet, Politihøgskolen, Politiets sikkerhetstjeneste, Økokrim, Kripos, Nasjonalt ID-senter, Cyberforsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt.

Kilde: wikipedia.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.