Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.09.2000
Relaterte enheter:

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 14.06.2004
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25628
Navn: Nasjonalt senter for læring og utvikling (Læringssenteret)
Kort navn: Læringssenteret
Engelsk navn: * National Center for Learning and Development (Learning Center)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo