Kunsthøgskolen i Oslo

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 83 76 159 52 46 98 31 30 61
1997 79 80 159 56 52 108 23 28 51
1998 84 87 171 55 59 114 29 28 57
1999 86 94 180 58 60 118 28 34 62
2000 91 96 187 59 59 118 32 37 69
2001 90 96 186 59 60 119 31 36 67
2002 98 94 192 57 62 119 41 32 73
2003 94 101 195 53 62 115 41 39 80
2004 97 104 201 61 69 130 36 35 71
2005 96 95 191 62 56 118 34 39 73
2006 101 91 192 70 52 122 31 39 70
2007 99 98 197 66 52 118 33 46 79
2008 113 105 218 65 62 127 48 43 91
2009 108 117 225 61 61 122 47 56 103
2010 117 117 234 68 62 130 49 55 104
2011 116 119 235 71 62 133 45 57 102
2012 116 134 250 70 67 137 46 67 113
2013 114 126 240 66 70 136 48 56 104
2014 112 132 244 65 71 136 47 61 108
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1996 46 45 45 48 48 48 43 41 42
1997 46 45 46 48 46 47 43 43 43
1998 46 45 45 47 46 46 42 44 43
1999 47 46 47 47 47 47 46 46 46
2000 47 46 46 47 48 47 46 44 45
2001 46 46 46 47 48 47 44 44 44
2002 47 46 46 48 47 47 44 45 44
2003 47 46 47 49 48 49 45 44 45
2004 47 47 47 48 47 47 45 46 46
2005 47 47 47 48 47 47 45 47 46
2006 47 48 47 47 47 47 46 48 47
2007 47 47 47 47 47 47 47 48 48
2008 47 47 47 47 45 46 48 49 48
2009 49 46 47 49 45 47 48 47 48
2010 48 48 48 48 46 47 49 49 49
2011 48 48 48 48 47 47 48 50 49
2012 49 48 48 47 46 47 51 50 50
2013 49 48 48 48 46 47 51 50 50
2014 48 48 48 47 46 47 50 50 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2004* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter
Administrativt nivå: Høyeste nivå

De statlige universitetene og høyskolene er, etter de seneste endringene i universitets- og høyskoleloven, i dag kategorisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, jf. Innst. S. nr. 337 (2000–2001).

Se: St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning, Innst. S. nr. 337 (2000-2001)

Fra 2004 vil alle universiteter og høyskoler være organisert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (jf. St.prp.nr.1 2003-2004 Utdannings- og forskningsdepartementet). Virksomhetenes faglige uavhengighet er nedfelt i universitets- og høyskoleloven.

12.01.2018 Består via omorganisering

Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) har fått status som vitenskapelig høyskole.
Kilde: regjeringen.no - Pressemelding nr: 19, 12.01.2018

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.