Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.08.1996
Navn ved opprettelse: Kunsthøgskolen i Bergen

Nedlagt via innlemming

Dato: 31.12.2016
Enheten ble innlemmet i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25633
Navn: Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kort navn: KHiB
Engelsk navn: Bergen Academy of Art and Design
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2004)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1201 Bergen
Organisasjonsnummer: 978615031