Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

54 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel 2019 Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild S.
Bokkapittel Universitetet - fra kulturinstitusjon til kunnskapsbedrift? Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Politiske nettverk og den universitetspolitiske arena. Bleiklie, Ivar
Bokkapittel Lokale reformstrategier - ritualisering, tilpasning og utnytting. Bleiklie, Ivar og Gro Reppen, Marianne Aarre, Nicoline Frølich.
Bokkapittel Reformpolitikk og endring. Bleiklie, Ivar
Bok 2019 Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal
Bok 2019 Universitetskamp Tjora, Aksel
Bok 2000 Policy and Practice in Higher Education. Reforming Norwegian Universities. Bleiklie, Ivar og Roar Høstaker, Agnete Vabø
Bok 1996 Kunnskap og makt. Norsk høyere utdanning i endring. Bleiklie, Ivar (red.)
Bok 1989 Universitet og samfunn. Festskrift til Magne Lerheim. Lerheim, Magne, Arnfinn Graue og Kjell A. Sælen.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren - En analyse av beslutningsprosessen Søtorp, Maria Hesleskaug
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2019 Hva er et dårlig omdømme godt for? NTNU og NAV – topp og bunn i omdømmemåling for offentlig sektor. Hvorfor? Arntsen, Gustav Busch; Rokkan, Hilde
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Tillit og tilhørighet i et universitet i endring. En casestudie ved NTNU Gaertner, Charlotte
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2018 Flere akademiske ledelsesideal? En studie av ulike begrunnelser for ledelsesmodellene i universitets- og høyskoleloven etter strukturreformen Nygaard, Magnus Brekke
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Reputation management in Higher Education Institutions: A Comparative Analysis of Public and Private, Norwegian and American Higher Education Institutions. Puntervold, Hanne Annmarie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Den utmerkede utdanningsinstitusjon" - En fler-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren. Nygård, Daniel
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Grønn stat" - implementering av miljøledelse ved NTNU Solberg, Bjørn Håkon
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Arkitekter i emning : profesjonsforståelser og brukerperspektiver i norsk arkitektutdanning 2009–2012 Eikseth, Barbro Grude
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2015 NTNU 24/7? : en kvalitativ studie av beslutningsprosessen rundt lokalisering av NTNU Høstad, Therese Rinnan
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Hvordan gjøre et universitet til en merkevare? : bakgrunn, prosess og utfall for arbeidet med en identitetsplattform ved NTNU i Trondheim Johnson, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Selvstendighet eller full integrasjon? Hvordan Universitetet i Trondheim og NTH ble til Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU). Unander, Bjørn Oscar
Notat 2019 Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3 Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset
Notat 2004 Institutional Conditions and the Responsibilities of Universities. Bleiklie, Ivar
Notat 2004 Internationalization at Norwegian Universities and Colleges after the Quality Reform. Tjomsland, Marit
Notat 2004 Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot, Katarina Østergren.
Notat 2003 Changing Government Contol in Norway: High Civil Service, Universities and Prisons. Bleiklie, Ivar og Per Lægreid, Marjoleine H. Wik.
Notat 2001 Changing Knowledge Regimes. And Public Support of Higher Education. Bleiklie, Ivar og Haldor Byrkjeflot
Notat 2000 Educating for Citizenship. Repport submitted to the Working Party "Universities as sites of citizenship". Bleiklie, Ivar
Notat 2000 Kvalitet og fristilling. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 University and Democracy. Bleiklie, Ivar
Notat 1999 Policy Regimes and Policy Change. Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Notat 1997 Policy Regimes and Policy Design - a Dynamic Network Approach. The cases of higher education in England, Sweden and Norway. Bleiklie, Ivar og Steve Hanney, Susan Marton.
Notat 1996 Reform and Change in the Higher Education System. Bleiklie, Ivar
Notat 1996 Rendering unto Caesar. On Implementation Strategies in Academia. Bleiklie, Ivar
Rapport 2020 NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler Helga Aune (leder), Irene Dahl Andersen, Sofie Carlsen Bergstrøm, Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Dag Olav Hessen, Stine Jørgensen, Kjell Magne Mælen, Haakon Riekeles, Britt Elin Steinveg og Karl Harald Søvig
Rapport 2020 Universitets- og høyskolerapporten. Forskningsrådet og finansiering av forskning i UH-sektoren
Rapport 2019 FoU-ressurser i universitets- og høgskolesektoren 1997–2017 Østby, Mona Nedberg; Denisova, Ekaterina; Gunnes, Hebe; Olsen, Bjørn Magne; Sivertsen, Gunnar; Wendt, Kaja
Rapport 2019 Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014 Solberg, Espen; Schwach, Vera; Aksnes, Dag W.; Børing, Pål
Rapport 2019 Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2 Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth; Vabø, Agnete
Rapport 2018 Organisering av etter- og videreutdanningstilbudet ved NTNU Lyby, Lars; Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine
Rapport 2017 Norwegian Polar Research and Svalbard Research: Publication Analysis Aksnes, Dag W.
Rapport 2016 The humanities in Norway: research, research organisation and external engagement Gulbrandsen, Magnus
Rapport 2011 NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem Jan Fagerberg (leder), Gry Agnete Alsos, Marianne Andreassen, Ådne Cappelen, Inge Jan Henjesand, Astrid Lægreid, Curt Rice, Agnar Sandmo, Randi Søgnen
Rapport 2008 NOU 2008: 3 Sett under ett — Ny struktur i høyere utdanning Steinar Stjernø (leder), Irene Dahl Andersen, Marianne Andreassen, Peter Arbo, Agneta Bladh, Kirsti Kolle Grøndahl, Marianne Harg, Peter Maassen, Jens Maseng, Ernst Nordtveit, Kathrine Skretting og Katrine Elida Aaland
Rapport 2007 NOU 2007: 9 Rosenborgsaken Rosenborgsaken — Det offentliges håndtering av kreft hos ansatte og studenter ved Norges lærerhøgskole i Trondheim/ Den allmennvitenskapelige høgskolen Gerd Ersdal (leder), Ole Harbitz, Geir Riise, Mette Cecilie Greve og Henrik Toft Sørensen
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene. Dokument nr. 3:3 (2004-2005) Riksrevisjonen
Rapport 2003 NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler Anders Rysdal (leder), Rigmor Austgulen, Arne Benjaminsen, Camilla Brautaset, Nils-Henrik M. von der Fehr, Jan Grund, Monika Hestad, Bjarne Kvam, Inger Johanne Pettersen, Vidar Oma Steine
Rapport 2000 NOU 2000: 14 Frihet med ansvar Om høgre utdanning og forskning i Norge Ole Danbolt Mjøs (leder), Tora Aasland (nestleder), Hilde Gunn Bjelde, Knut Brautaset, Signe Kjelstrup, Kari Kjenndalen, Bjarne Kvam, Ole Henrik Magga, Victor Norman, Kåre Rommetveit, Anne Rygg, Turid Karlsen Seim, Sven Erik Skønberg, Ivar Strand, Rune Sørensen, Gerd Liv Valla, Per Olaf Aamodt
Rapport 1996 Byråkratisering av universitetene? Dokumentasion og analyse av administrativ endring Gornitzka, Åse; Kyvik, Svein; Larsen, Ingvild Marheim
Rapport 1995 NOU 1995: 28 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) — Forslag til framtidig faglig organisasjon Arild Underdal (leder), Rigmor Austgulen, Kari Blegen, Julie Feilberg, Odd Arne Fossan, Kari Hag, Kolbjørn Hagen, Jon Kleppe, Kjersti Kvaløy, Ivar Ramberg, Asbjørn Rolstadås, Per Morten Schiefloe, Ola Moe, Rune Fløisbonn
Tidsskriftsartikkel 2016 Managing mergers – governancing institutional integration Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim; Reymert, Ingvild
Tidsskriftsartikkel 2000 Policy Regimes and Policy Change: Comparing Higher Education Reform Policy in Three European Countries. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1999 The University, the State, and Civil Society. Bleiklie, Ivar
Tidsskriftsartikkel 1998 Justifying the Evaluative State: New Public Management ideals in higher education. Bleiklie, Ivar